Bestuursrecht

Bent u belanghebbende in een omgevingsrechtelijke kwestie? Bent u het niet eens met een besluit van de overheid op basis van de WMO? Wordt een eerder aan u verleende vergunning plots ingetrokken?

Tegen elk besluit van de overheid kan bezwaar en beroep worden ingesteld, indien u kan worden aangemerkt als belanghebbende. U bent belanghebbende bij een besluit wanneer uw persoonlijke belang door het besluit van de overheid rechtstreeks wordt geraakt.

Tegen een besluit van de overheid dient eerst bezwaar te worden ingesteld, voordat in beroep kan worden gegaan. Het maken van bezwaar doet u door middel van het indienen van een bezwaarschrift. Naast dat een bezwaarschrift aan bepaalde vormvereisten dient te voldoen, moet de inhoud van het bezwaarschrift relevante juridische overwegingen bevatten. Met uw bezwaar beoogt u het bestuursorgaan na heroverweging tot een andere beslissing te doen komen. Het spreekt voor zich dat een duidelijke, relevante juridische argumentatie daarbij van doorslaggevend belang is. Rasenberg Juridisch Advies assisteert u graag in een dergelijke procedure.

Indien uw bezwaar wordt afgewezen, kan u in beroep gaan. Uw geschil wordt dan beslecht door de bestuursrechter. Ook in deze procedures kan ik voor u als gemachtigde optreden, om op deze manier uw standpunt juridisch correct onderbouwd naar voren te brengen.

Meer informatie? Neem gerust vrijblijvend contact op.