Verkeersboetes

Een onterechte verkeersboete? Maak bezwaar!

Mulderbeschikking
Voor een lichte verkeersovertreding krijgt u van de officier van justitie een administratieve boete (ook wel een Mulderbeschikking genoemd). U herkent dit type boete aan de ‘M’ bovenin de brief van het CJIB. Na ontvangst van de boete heeft u zes weken de tijd om in administratief beroep te gaan. Uiteraard zijn er voldoende mogelijkheden om zelf in beroep te gaan. Echter zitten hier wat haken en ogen aan. Van belang is dat de juiste juridische argumenten worden opgenomen in het beroepschrift. Zo moet overwogen worden of de verbalisant bevoegd was om de boete op te leggen, voldaan is aan de beginselen van behoorlijk bestuur, de wettelijke termijnen in acht zijn genomen enzovoorts. Ondersteuning van een ervaren jurist is dan ook zeer wenselijk.

De officier van justitie beoordeelt uw beroepschrift binnen 16 weken. Mocht er besloten worden de boete niet laten vervallen, bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de kantonrechter. Ook hiervoor moet u een beroepschrift indienen. In de procedure bij de kantonrechter kan ik als gemachtigde voor u optreden en uw standpunt juridisch correct onderbouwd overbrengen.

Strafbeschikkingen
Verkeersboetes kunnen ook voorkomen in de vorm van een strafbeschikking. Wanneer u een strafbeschikking ontvangt, kunt u dit herkennen aan de letter ‘O’ bovenaan de brief van het CJIB. U krijgt 14 dagen om in verzet te gaan tegen de strafbeschikking. Van belang is dat u de boete niet betaald voordat u in verzet bent gegaan. Voor het maken van bezwaar tegen een strafbeschikking geldt tevens dat een gebrek aan een correcte juridische onderbouwing vaak leidt tot afwijzing van uw verzet door de officier van justitie. Ook wanneer er sprake is van een strafbeschikking kan Rasenberg Juridisch Advies u bijstaan in het schrijven van een verzetschrift.

De officier van justitie kan besluiten de strafbeschikking in te trekken of te wijzigen. Gebeurt dit niet, dan zal de officier van justitie de zaak aan de politierechter voorleggen. Helaas kan enkel een advocaat namens u optreden in een zaak bij de politierechter. In een dergelijk geval verwijs ik u graag door naar gespecialiseerde strafrechtadvocaten, waarmee Rasenberg Juridisch Advies samenwerkt.

Meer informatie? Neem gerust vrijblijvend contact op.