Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Is uw VOG aanvraag afgewezen? Heeft u een voornemen tot afwijzing ontvangen en wil u een zienswijze indienen? Rasenberg Juridisch Advies kan u assisteren in de procedure.

Bij de aanvraag van een VOG wordt gekeken of u strafbare feiten heeft gepleegd in het verleden die van invloed zouden kunnen zijn op uw toekomstige taak of functie. Echter speelt niet elk strafbaar feit een rol in deze afweging.

Mocht u een ‘voornemen tot afwijzing’ van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ontvangen naar aanleiding van de aanvraag van een VOG, krijgt u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen alvorens een definitief besluit wordt genomen. Het is van belang deze zienswijze juridisch correct te onderbouwen. Daarnaast moet duidelijk naar voren komen dat uw zwaarwegende belangen maken dat de VOG moet worden afgegeven. Het is daarom aan te raden om een jurist met specialistische kennis in te schakelen, die weet welke argumenten kans van slagen hebben in uw concrete geval.

Indien uw aanvraag vervolgens wordt afgewezen, kunt u hiertegen in bezwaar en beroep gaan. Ook hierbij kunt u op Rasenberg Juridisch Advies rekenen.

Meer informatie? Neem gerust vrijblijvend contact op.